#11800: Simonnetschool, Maenhoutstraat 68, 9830 Sint-Martens-Latem

Stewards: de hele school werkt mee!

Simonnetschool 1

#11800: Simonnetschool, Maenhoutstraat 68, 9830 Sint-Martens-Latem

0


Met dit boekeninitiatief streven we 2 doelen na. Vooreerst willen we bijdragen aan een aangename leefomgeving. Een gezellig plekje nodigt uit om samen te zitten, om samen te praten. Zo versterken we het sociale buurtweefsel. Daarnaast zetten we extra in op geletterdheid en boekpromotie. Dit is een basistaak voor het onderwijs, maar ook de ouders moeten werken aan een leesbevorderend thuisklimaat. Onze ruilbibliotheek bevat 4 afdelingen: kleuters, lager, volwassenen en een afdeling vreemde talen (Frans en Engels). We danken juf Annick en juf Sylvie voor het initiatief, alle collega’s voor hun medewerking, en de ouders en de oud-leerlingenbond voor de materiële en financiële ondersteuning. We wensen iedereen fijne leesmomenten thuis of op onze Place m’as-tu lu!

Exacte locatie volgens what3words: plupart.avertir.plutôt

Leave a Reply